Username:
Password:
Register Forgot?

Eğlenceli İngilizce: Özdeyişler (Adages)

...
2729 views | Category: Education | Added by misti on 2017/06/18
Tag: mbirgin, enlem ve boylam, eğlenceli ingilizce, english, adages, süslü ingilizce, ingilizce kalıplar, sesli ingilizce, ingilizce türkçe çeviri, özdeyişler, güzel sözler

İngilizce özdeyişler ve Türkçe karşılıkları...

Hazırlayan ve Sunan: Mustafa Birgin

Eğlenceli İngilizce / Enlem ve Boylam 83 (Temmuz 2015)

Ayrıntı ve daha fazlası için: http://www.mbirgin.com/?c=HTML&ID=485&t=enlemveboylam83temmuz2015
ÖZDEYİŞLER (ADAGES) ve TÜRKÇE ANLAMLARI

You don't have to be great to start, but you have to start to be great! - Zig Ziglar
Başlamak için mükemmel olmanıza gerek yok ama mükemmel olabilmek için başlamanız gerekir.

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent. – Marilyn Vos Savant
Yenilmek genellikle geçici bir durumdur. Vazgeçmek, onu kalıcı hale getirir.

Either write something worth reading or do something worth writing. - Benjamin Franklin
Ya okunmaya değer bir şeyler yaz; ya da yazılmaya değer bir şeyler yap.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving - Albert Einstein
Hayat bisiklete binmek gibidir; dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekir.

You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. - Winston Churchill
Her havlayan köpeğe durup taş atarsan, hedefine asla ulaşamazsın.

To avoid criticism say nothing, do nothing, be nothing. - Aristotle
Eleştiriden kaçınmak istiyorsan, hiçbir şey söyleme, hiçbir şey yapma, hiçbir şey olma.

Don't follow the crowd. Let the crowd follow you. - Margaret Thatcher
Kalabalığı takip etme. Bırak kalabalık seni takip etsin.

The best teachers are those that show you where to look but don't tell you what to see. - Alexandra K. Trenfor
En iyi öğretmenler nereye bakmanız gerektiğini gösteren ama ne görmeniz gerektiğini söylemeyen öğretmenlerdir.

Never let your memories be greater than your dreams. - Doug Ivester
Anılarının hayallerinden büyük olmasına asla izin verme.

Failure is the opportunity to begin again more intelligently. - Henry Ford
Başarısızlık, daha akıllı bir şekilde tekrar başlamak için bir fırsattır.

What you think of yourself is much more important than what others think of you. - Seneca
Kendin hakkında ne düşündüğün, başkalarının senin hakkında ne düşündüğünden çok daha önemlidir.

A mediocre university teaches you what to think. A good one, how to. But only a truly great university will teach you why to think. - U. Haque
Sıradan bir üniversite, size ne düşüneceğinizi öğretir. Güzel bir tanesi ise, nasıl düşüneceğinizi... Ancak gerçekten harika olan bir üniversite, niçin düşünmeniz gerektiğini...

I am not young enough to know everything. - Oscar Wilde
Her şeyi bilecek kadar genç değilim.

Try to learn something about everything and everything about something. - Thomas H. Huxley
Her şey hakkında bir şey ve bir şey hakkında her şeyi öğrenmeye çalış.

Doing the right thing is more important than doing the thing right. – Peter Drucker
Doğru işi yapmak, herhangi bir işi doğru yapmaktan daha önemlidir.

When you have to make a choice and don't make it, that is in itself a choice. - William James
Bir seçim yapmanız gerektiğinde seçim yapmıyorsanız, işte bu da bir seçimdir.

All you need is passion. If you have a passion for something, you'll create the talent. - Yanni
Tek ihtiyacınız olan şey tutku. Eğer tutkunuz varsa, yeteneği oluşturursunuz.

You can tell how smart people are by what they laugh at. - Tina Fey
İnsanların ne kadar zeki olduklarını, güldükleri şeylere bakarak anlayabilirsiniz.

The biggest mistake you could ever make is being too afraid to make one. - Elbert Hubbard
Yapabileceğiniz en büyük hata, hata yapmaktan korkmaktır.

Making mistakes is a lot better than not doing anything. - Billie Joe Amstrong
Hata yapmak, hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir.

Tragedy of life doesn't lie in not reaching your goal. The tragedy lies in having no goal to reach. - Benjamin Mays
Hayattaki trajedi, hedefe ulaşamamak değildir. Asıl trajedi, ulaşılacak hiçbir hedefin olmamasıdır.

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people. - E. Roosevelt
Büyük beyinler fikirleri, ortalama beyinler olayları, küçük beyinler ise insanları tartışır.

COMMENTS

3 + 7 =
Suggest Video | Search | Contact | RSS | Twitter | Facebook | ⚾ Switch Theme