Username:
Password:
Register Forgot?

Engin Noyan - Ramazan Duası (Mustafa İslamoğlu)

...
3665 views | Category: Religion | Added by m1gin on 2023/03/22
Tag: engin noyan, mustafa islamoğlu, ramazan, dua

Seslendiren: Engin Noyan
Metin: Mustafa İslamoğlu
Allahım!
Ey anların, günlerin, ayların, yılların Rabbi!
Ey zamanın, mekanın, ölümün ve hayatın Rabbi!
Ey arzın ve semavatın Rabbi!
Ey kelamın sahibi ve Ramazan’ın Rabbi!
Ey bizim Rabbimiz, insanın ve insanlığın Rabbi!
Ey sonsuz rahmetin kaynağı sınırsız merhametin menbaı!

Bizleri Kur’an ayı Ramazan’a yetiştirdiğin için hamdolsun!
Bizlere vahyinle tenezzül buyurduğun için hamdolsun!
Bizleri başıboş bırakmadığın için hamdolsun!

İlahi ; Anlarımızı, günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı bize mübarek eyle!
Vahyin doğum ayı olan Ramazan’ı bize mübarek eyle!
Bir Ramazan’la gelen vahyi bize mübarek eyle!
Akleden kalbimizi Kur’an’la münevver ve müzeyyen eyle!
Hoş gelen Ramazan’ın hoş bulduklarından eyle!
Ramazan’ı bizden, bizi Ramazan’dan hoşnut ve razı eyle!

Kur’an’ı bizden, bizi Kur’an’dan hoşnut ve arzı eyle!
Vahyi bize aç, bizi vahye aç!
İlahi Kelamın ışığını susuz gönüllere elimizle saç!
Çünkü insanlık bu suya muhtaç ya Rabbi!

Ya Rab! Bizi orucun başını dik tutanlardan,
Başını oruçla dik tutanlardan kıl!
Kendini kaybedenlerden, kendini unutanlardan değil,
Kendini oruçla tutanlardan kıl!
Ramazanı ruhumuza gıda gönlümüze ferman,
Gözümüze fer dizimize derman kıl!

İmanımızı sorunlarımızın elinde kar gibi eritme,
Sorunlarımızı imanımızın elinde kar gibi erit!
Bizi bir lahza kendimizle başbaşa bırakma!
Ellerimizi bırakma,
Allah’ım!

Âmin.

COMMENTS

1 + 8 =
Suggest Video | Search | Contact | RSS | Twitter | Facebook | ⚾ Switch Theme