Username:
Password:
Register Forgot?

Dursun Ali Erzincanlı - Yıldızname (Bediuzzaman)

...
6625 views | Category: Music | Added by admin on 2012/02/20
Tag: dursun ali erzincanlı, erkan mutlu, şiir, bediuzzaman, said nursi, şiir metni

"Şiir Tadında (Şiirlerle Bediuzzaman)" albümünde yer alan, sözleri Bediuzzaman Said Nursi'ye ait olan "Yıldızname" adlı şiir, Dursun Ali Erzincanlı tarafından yorumlanmaktadır.

Beste: Erkan Mutlu
Yönetmen: aytekin yörük
YILDIZNAME (Bediuzzaman Said Nursi)

Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şirinine,
Nâme-i nurîn-i hikmet bak ne takrir eylemiş.
Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler:

Bir Kadîr-i Zülcelâlin haşmet-i sultanına,
Birer burhan-ı nurefşânız vücud-u Sânia,
Hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz.

Şu zeminin yüzünü yaldızlayan
Nazenin mu’cizâtı çün melek seyranına,
Bu semânın arza bakan, Cennete dikkat eden
Binler müdakkik gözleriz biz.

Tûbâ-yı hilkatten semâvât şıkkına
Hep kehkeşan ağsânına,
Bir Cemîl-i Zülcelâlin dest-i hikmetle takılmış
Pek güzel meyveleriyiz biz.

Şu semâvât ehline birer mescid-i seyyar
Birer hane-i devvar, birer ulvî âşiyâne,
Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar
Birer tayyareleriz biz.

Bir Kadîr-i Zülkemâlin, bir Hаkîm-i Zülcelâlin
Birer mu’cize-i kudret, birer harika-i san’at-ı Hâlıkane,
Birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat
Birer nur âlemiyiz biz.

Böyle yüz bin dille yüz bin burhan gösteririz
İşittiririz insan olan insana.
Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü,
Hem işitmez sözümüzü.
Hak söyleyen âyetleriz biz.

Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız.
Müsebbihiz, zikrederiz âbidâne
Kehkeşanın halka-i kübrâsına mensup
Birer meczuplarız biz.

Kaynak: vatan.wordpress.com

COMMENTS

7 + 5 =
Suggest Video | Search | Contact | RSS | Twitter | Facebook | ⚾ Switch Theme