Username:
Password:
Register Forgot?

Münip Utandı - Amed Nesim-i Subh-u Dem

...
10126 views | Category: Music | Added by nihavend on 2012/03/27
Tag: sanat müziği, münip utandı, abdülkadir meragi, tsm, türk sanat müziği, şarkı sözleri, rast, kanun taksimi, duyek, trt müzik, yansımalar, biyografi, abdülkadir meragi kimdir

Münip Utandı, Abdülkadir Meragi'nin ünlü bestesini TRT Müzik kanalında yayınlanan "Yansımalar" programında canlı olarak seslendirmektedir.

Kanun Taksîmi: Taner Sayacıoğlu

NAKIŞ KÂRÇE
Makâm: Râst
Usûl: Düyek
Bestekâr: Abdülkadir Meragî
NAKIŞ KÂRÇE

Makâm : Râst
Usûl : Düyek
Bestekâr : Abdülkadir Meragî

AMED NESİM-İ SUBH-U DEM (SÖZLER)

Âmed nesîm-i sûbh-u dem
Tersem ki âzâreş kûned

Tahrîk-i zûlf-û anbereş
Ez hâb'ı bîdâreş kûned (amân)

Tenna dirna deddere dilli ney
Tenna dirna deddere dilli ney
Âh teneni ta dir ney
Teneni ta dir ney
Dir ney dir ney
Ez hâb'ı bîdâreş kûned (amân)

Âh ye le li ye le lâ
Ye le li ye le lâ dost
Ye le li ye le lâ
Ye le li ye le lâ dost
Ez hâb'ı bîdâreş kûned (amân)

Sultânıma sultânıma
Râhmet bekûn ber cânıma

Ân dem ki cân ber-leb resîd
Hem-râh'î kûn imânıma (amân)

Tenna dirna deddere dilli ney
Tenna dirna deddere dilli ney
Âh teneni ta dir ney
Teneni ta dir ney
Dir ney dir ney
Hem-râh'î kûn imânıma (amân)

Âh ye le li ye le lâ
Ye le li ye le lâ dost
Ye le li ye le lâ
Ye le li ye le lâ dost
Hem-râh'î kûn imânıma (amân)

----
âmed : geliş, gelme, varma
nesîm : hoşa giden hafif esinti
sûbh : sabah vakti, sabah, tan vakti, şafak zamanı
dem : vakit, saat
ters : korku
âzâr : incitme, rahatsız etme
kûn : ol, olsun
tahrîk : hareket ettirme, kımıldatma
zûl(ü)f : sevgilinin saçı
anber : güzel kokuların genel adı
ez : ...'den
hâb : uyku, rüya
bîdâr : uykusuz, uyumayan, uyanık
râhmet : merhamet, acıma, şefkat gösterme
ber : üzere
ân : en kısa zaman parçası
leb : dudak
res : ulaşmak, erişmek, yetişmek
hem : birlikte, beraber olmak
râh : yol

------

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

"Tatlı tatlı esen sabah rüzgarının sevgiliyi rahatsız etmesinden korkarım
Amber kokan saçlarını kımıldatıp sevgiliyi uykusundan uyandıracak
Ey sultanımız
Canımıza merhamet et
O can, dudağımızın ucuna eriştiğinde de imanımıza yoldaş kıl"

"Sabah rüzgarı geldi (esti), onu incitmesinden korkarım
Anber kokulu zülfünün tahriki, onu uykudan uyandırmasından korkarım
Ey benim sultanım, ey sultanım bana acı
Can dudağa geldiği zaman imanıma yoldaş ol"


Abdülkadir Meragi (Biyografi)

Abdülkadir Meragi (1360, Meraga - 1435, Herat), Türkbesteci ve müzik bilginidir.

İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden olan Abdülkadir Meragi (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un saraylarında yaşamış, R. Uslu'nun tespit ettiği gibi oğlu Abdülaziz'i ithaf ettiği Makasıd adlı eseriyle birlikte II. Murat'ın sarayına göndermiştir, yüzlerce müzik eseri bestelemiştir. Müzik eserleri beş asrı aşkın zamanı aşarak, XVII. yüzyıla kadar meşkle, ondan sonra yazılı kültürle birlikte günümüze ulaşmıştır. Halen TRT repertuvarında Abdülkadir Meragi'ye ait olarak kayıtlı 25 eser mevcuttur. Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi'nde verdiği sayı ise 29'dur. Abdülkadir Meragi'ye ait olduğu kabul edilen günümüze ulaşmış eserlerin pek çoğu şaheser olarak değerlendirilebilecek eserlerdir. Bunlar arasında özellikle Mahur Kâr, Nihavend-i Kebir Kâr, Rast Kâr-ı Muhteşem, Rast Kâr-ı Haydarname, Segah Kâr-ı Şeş-Âvâz yüksek sanat değeri taşımaktadır. En fazla tanınan eseri ise "Âmed nesîm-i subh-dem" söyleriyle başlayan Rast makamındaki nakış bestesidir. Kitapları zamanın müzik teorisiyle ilgilidir.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Abd%C3%BClkadir_Meragi

COMMENTS

2 + 5 =
Suggest Video | Search | Contact | RSS | Twitter | Facebook | ⚾ Switch Theme