Username:
Password:
Register Forgot?

Aslan Tlebzu - Si Uarad (Official Video)

...
5822 views | Category: Music | Added by nihavend on 2012/05/07
Tag: aslan tlebzu, istanbul, sightseeing, adige, abhaz, çeçen, oset, folk music, instrumental, çerkez halk şarkısı, kafkasya, rusya, sözsüz müzik, accordeon, etnik müzik, official video, world music

Official music video of "Si Uarad" by Aslan Tlebzu.
Part of the video shoot in Istanbul, Turkey.

Director : Bisher Yerokua
Çerkezler, Türkiye'ye Kafkasya'dan gelen Türk dili konuşmayan tüm etnik gruplara verilen genel adlandırmadır. Ancak Türkiye'ye göç etmiş Kafkas halkları kendi arasında pekçok alt gruba ayrılır.

Çerkezler diğer isimleriyle Adigeler Kafkas Dağları'nın kuzeybatı eteklerinde, Kuban Irmağı ile güneyde Bzıb (Psıb) ırmakları arasındaki Karadeniz kıyılarında, doğuda Kuban ile Terek Irmağı güney havzalarını kapsayan büyük bir alanda oturmuş olan ve kendilerine Adige adını veren halktır.Ancak Türkiye'de, Kuzey Kafkasya kökenli Adige, Abhaz, Abaza, Çeçen, Oset, Dağıstanlı,Karaçay, vb insanların tümüne verilebilen ortak/yöresel bir özel addır.Abzah ya da Abadzeh (Абдзах), Hatko (Hatukay ile farklı boylar olarak)(Хьатыкъуай), Bjeduğ (Бжъэдыгъу), Şapsığ (Шапсыгъ), Hak'uç (ХьакIуцу), Natuhay (Нэтыхъуай, Нэткъуадж), K'emguy (КIэмгуй), Mahoş (Мэхъош), Yegerukay (Еджэркъуай), Mamhığ (Мамхыгъ), Besleney (Беслъэней), Hatukay (Хьатикъуай) ve Kabartaylar (Къэбэрдэй), en tanınmış Çerkez topluluklarıdır.Rus resmi literatüründe, Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti'nde yaşayan, Kabartay ve Besleney kökenli Adige topluluğuna Çerkez, bunların yaşadığı yöreye de özel anlamda ya da bir kısaltma ad olarak Çerkezya denmektedir.

Kaynak: wikipedia

COMMENTS

6 + 9 =
Suggest Video | Search | Contact | RSS | Twitter | Facebook | ⚾ Switch Theme