Username:
Password:
Register Forgot?

İngilizce-Türkçe Atasözleri (Proverbs) - 2 | Eğlenceli İngilizce

...
4128 views | Category: Education | Added by admin on 2018/04/13
Tag: mbirgin, enlem ve boylam, eğlenceli ingilizce, english, proverbs, atasözleri, süslü ingilizce, ingilizce atasözleri, sesli ingilizce, ingilizce cümleler, ingilizce türkçe çeviri, melodik ingilizce

Deneysel ve eğlenceli İngilizce çalışması...
Eğlenceli ve müzikle bütünleşik süslü bir sunumla İngilizce atasözleri ve Türkçe karşılıkları..

Hazırlayan ve Sunan: M. Birgin

Daha fazlası için: http://www.mbirgin.com/?c=HTML&ID=526&t=enlemveboylam114-ingilizce-turkceatasozleriproverbs
A journey of a thousand miles begins with a single step.
Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar.

A person is known by the company he keeps.
Bana arkadaşlarını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

A man is known by his friends.
Kişi arkadaşlarından bellidir.

If you lie down with dogs, you will get up with fleas.
Körle yatan, şaşı kalkar.
Kır atın yanında duran, ya huyundan, ya suyundan, ya tüyünden.

A new broom sweeps clean.
Yeni süpürge iyi süpürür.

Actions speak louder than words.
Davranışlar sözlerden daha yüksek sesle konuşur.

A picture paints a thousand words.
Bir resim, bin kelimeye bedeldir.

A poor workman always blames his tools.
Beceriksiz işçi aletleri suçlar.

A watched pot never boils.
Başında beklenen tencere kaynamaz.

Don't cross the bridge till you come to it.
Dereyi görmeden paçayı sıvama.

All is grist that comes to the mill.
Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.

He who pays the piper calls the tune.
Parayı veren düdüğü çalar.

Don't put all your eggs in one basket.
Bütün yumurtaları tek sepete koyma.

Empty vessels make the most noise.
Boş teneke çok ses çıkarır.

Beauty is in the eye of the beholder.
Güzellik bakanın gözündedir.

As you sow so shall you reap.
Ne ekersen onu biçersin.

COMMENTS

8 + 2 =
Suggest Video | Search | Contact | RSS | Twitter | Facebook | ⚾ Switch Theme